Sakrálna tvorba

Golgota
Posvätnosť ticha
Maranatha
Premenenie vína
Ohnivý stĺp
Zatiahni na hlbinu
Požehnanie v rodine
Stvorenie sveta
Vďaka sv. Cyril a Metod
Obeta chvály
Sv. Peter a Pavol
Ježiš Kristus
Cesta, Pravda, Život
Effeta, otvor sa!
Premenenie
Betlehem
Nikdy nie si sám
Umučenie
Nádej
Jednota
Hodina spasenia