Maľba na drevo

Spasiteľ sveta
Božské Srdce Ježišovo
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
Svetlo sveta
Strom novej zmluvy
Nová Zmluva
Božské srdcia
Aj mŕtve ožíva
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Červené more
Chrám srdca
Žiarivá hviezda
Nepoškvrnené počatie
Anjel strážny