Sochy

Sv. Ján Nepomúcky
Ježiš Kristus na kríži
Panna Mária Pomocnica kresťanov
Božské srdce
Anjeli
Božské srdce Ježišovo
Sv. Anna a Panna Mária
Ukrižovaný Ježiš Kristus
Božské srdce Ježišovo
Panna Mária Lurdská