O mne

profilovka

Autorka Beáta Krasňanská.
Vyštudovala SUŠ v Trenčíne – odbor módne návrhárstvo, kde ju v štúdiu kresby a maľby viedli Mgr. Monika Uhríková a Akad. mal. Peter Grísa. Po skončení štúdia absolvovala prípravný ročník – reštaurovanie maľby na VŠVU pod vedením Akad. mal. Veroniky Gabčovej.

TVORBA:

So záujmom vždy sledovala historický vývoj maľby, predovšetkým v chrámoch. Inklinovala k štúdiu diel svetoznámych umelcov, Leonarda da Vinciho, Michelangela a Alfonza Muchu.

Počas pobytu v Srbsku, ktoré navštevuje pravidelne od r. 2007, vytvorila niekoľko obrazov zo sakrálnou tematikou. Po domovine sa jej Srbsko stalo druhou krajinou s priestorom pre mnohé inšpirácie k tvorbe.

Od r. 2007 – sa venuje prevažne olejomaľbe sakrálneho charakteru, maľbe na kňazské ornáty, realistickej olejomaľbe portrétov, reštaurovaniu obrazov a sôch. Od roku 2013 ju uchvátila tvorba na drevo, kde sa inšpiráciou stáva prirodzená štruktúra dreva.

Od r. 1996 mala niekoľko kolektívnych i samostatných výstav v rámci Slovenska i zahraničia

Výstavy a ocenenia:

1989
- Kultúrne stredisko Hlohovec, krajská súťaž, 1. miesto
1993
- Vlastivedné múzeum Hlohovec, krajská súťaž, 2. miesto
1996
- Empírové divadlo Hlohovec, kolektívna výstava
1998
- SPŠ – odevná Trenčín, historický kostým, 2. miesto
- DM Trenčín, celoslovenská súťaž, 2. miesto
1999
- DM Trenčín, celoslovenská súťaž, 1. miesto
2000
- Synagóga Trenčín, kolektívna výstava
2004
Rímskokatolícky kostol Pastuchov, kolektívna výstava
2005
- Rímskokatolícky kostol Pastuchov, kolektívna výstava
- Detvianska Huta, kolektívna výstava
2006
- Kováčová, kolektívna výstava
- Hotel TATRA Bratislava, samostatná výstava
- Rímskokatolícky kostol Pastuchov, kolektívna výstava
2007
- Kultúrne stredisko Detva, samostatná výstava
- Kultúrne stredisko Banská Bystrica, samostatná výstava
- Hotel ECHO Bratislava, kolektívna výstava
- Hotel RADAN Kuršumlija, Srbsko, kolektívna výstava
- Vlastivedné múzeum Hlohovec, samostatná výstava
- Hotel JELEŇ Hlohovec, samostatná výstava
- Kaštieľ Mojmírovce, kolektívna výstava
- Rímskokatolícky kostol Pastuchov, kolektívna výstava
- Hotel TATRA Bratislava, samostatná výstava
2008
- Kultúrne stredisko BNM Bratislava, samostatná výstava
- Hotel RADAN Kuršumlija, Srbsko, kolektívna výstava
- Rímskokatolícky kostol Pastuchov, kolektívna výstava
- Tratoria Hlohovec, samostatná výstava
2009
- Hotel RADAN Kuršumlija, Srbsko, kolektívna výstava
- Jazz caffé, samostatná výstava
- Piešťany Balneologické múzeum, samostatná výstava
- Rímskokatolícky kostol Pastuchov, kolektívna výstava
2010
- Galéria AXA Ivánka pri Dunaji, Bratislava
- Rímskokatolícky kostol Pastuchov, kolektívna výstava
2011
- Galéria AXA Ivánka pri Dunaji, Bratislava
- Rímskokatolícky kostol Pastuchov, kolektívna výstava
2012
- Hotel RADAN Kuršumlija, Srbsko, kolektívna výstava
- Rímskokatolícky kostol Pastuchov, kolektívna výstava
- Thermal Kesov, Poľný Kesov, kolektívna výstava
2013
- Hotel RADAN Kuršumlija, Srbsko, kolektívna výstava
- Vlastivedné múzeum, Hlohovec, kolektívna výstava
- Dom Quo Vadis, Bratislava, samostatná výstava
- Centrum pomoci pre rodinu Trnava, samostatná výstava
2014
- Centrum Hlohovec, samostatná výstava
- Múzeum Mihalo Pupin, Idvor, Srbsko, kolektívna výstava
- Dobrá kniha, Bratislava, samostatná výstava
2015
- kostol sv. Gorazda, Nitra, samostatná výstava